Αναστασα

Αναστασα

 

 

 

 

 

Μγεθος

ψος

Διμετρος

KG

 

 

 

 

 

 

1

35

36

9,5

 

2

26

27

6,75

 

3

20

21

3,5

 

 

 

 

 

 

54 Στ των 3 τεμ.αν παλτα

 

 

22 παλτες αν 40ρι  container  (1188 Σετ)

 

 

Αναστασα Citrus Stripe

Αναστασα Ocean Stripe

Αναστασα Forest Stripe

       

Αναστασα Citrus

Αναστασα Ocean

Αναστασα Forest

       
             

Φωτειν

Φωτειν

 

 

 

 

 

Μγεθος

ψος

Διμετρος

KG

 

 

 

 

 

 

1

34

39

9,0

 

2

28

32

6,5

 

3

23

26

4,0

 

4

19 

22 

1,5 

 

54 Στ των 4 τεμ.αν παλτα

 

 

22 παλτες αν 40ρι  container  (1188 Σετ)

 

 

 

Φωτειν Citrus Stripe

Φωτειν Ocean Stripe

Φωτειν Forest Stripe

       

Φωτειν Citrus

Φωτειν Ocean

Φωτειν Forest

       
             
Καμπνα

Καμπνα

 

 

 

 

 

Μγεθος

ψος

Διμετρος

KG

 

 

 

 

 

 

1

32

39

7,75

 

2

25

30

4,5

 

3

19

23

3,0

 

14,5 

18 

1,5 

 

54 Στ των 4 τεμ.αν παλτα

 

 

22 παλτες αν 40ρι  container  (1188 Σετ)

 

 

Καμπνα Citrus Stripe

Καμπνα Ocean Stripe

Καμπνα Forest Stripe

       

Καμπνα Citrus

Καμπνα Ocean

Καμπνα Forest

       
             
Λεκαντη

Λεκαντη

 

 

 

 

 

Μγεθος

ψος

Διμετρος

KG

 

 

 

 

 

 

1

22

49

7,75

 

2

17,5

40

4,5

 

3

14

32

3,0

 

4

11,5 

26 

1,5 

 

54 Στ των 4 τεμ.αν παλτα

 

 

22 παλτες αν 40ρι  container  (1188 Σετ)

 

 

Λεκαντη Citrus

 

Λεκαντη Ocean 

 

Λεκαντη  Forest