Αναστασα

Αναστασα

 

 

 

 

 

Μγεθος

ψος

Διμετρος

KG

 

 

 

 

 

 

1

35

36

9,5

 

2

26

27

6,75

 

3

20

21

3,5

 

 

 

 

 

 

54 Στ των 3 τεμ.αν παλτα

 

 

22 παλτες αν 40ρι  container  (1188 Σετ)

 

 

 

Wave Αναστασα HY

 

Wave Αναστασα MG

 

 

 

       
             
             

Φωτειν

Φωτειν

 

 

 

 

 

Μγεθος

ψος

Διμετρος

KG

 

 

 

 

 

 

1

34

39

9,0

 

2

28

32

6,5

 

3

23

26

4,0

 

4

19 

22 

1,5 

 

54 Στ των 4 τεμ.αν παλτα

 

 

22 παλτες αν 40ρι  container  (1188 Σετ)

 

 

Wave Φωτειν HY

Banded Φωτειν MG

Banded Φωτειν HY

       

Lined Φωτειν MG

Lined Φωτειν AB

Lined Φωτειν HY

       

I Squiggle Φωτειν MG

II Squiggle Φωτειν AB

II Squiggle Φωτειν HY

       

Φωτειν AB

 

Φωτειν MG

 

         
Καμπνα

Καμπνα

 

 

 

 

 

Μγεθος

ψος

Διμετρος

KG

 

 

 

 

 

 

1

32

39

7,75

 

2

25

30

4,5

 

3

19

23

3,0

 

14,5 

18 

1,5 

 

54 Στ των 4 τεμ.αν παλτα

 

 

22 παλτες αν 40ρι  container  (1188 Σετ)

 

 

II Lined Καμπνα HY

II Squiggle Καμπνα HY

I Squiggle Καμπνα MG

       

II Squiggle Καμπνα MG

II Squiggle Καμπνα AB

I Squiggle Καμπνα AB

       

Banded Καμπνα MG

Banded Καμπνα HY

         
             
Λεκαντη

Λεκαντη

 

 

 

 

 

Μγεθος

ψος

Διμετρος

KG

 

 

 

 

 

 

1

22

49

7,75

 

2

17,5

40

4,5

 

3

14

32

3,0

 

4

11,5 

26 

1,5 

 

54 Στ των 4 τεμ.αν παλτα

 

 

22 παλτες αν 40ρι  container  (1188 Σετ)

 

 

Banded Λεκαντη HY

 

Lined Λεκαντη HY

 

Banded Λεκαντη  MG

       

Λεκαντη AB

Λεκαντη MG